Vad kan vi hjälpa till med?

Inom fastighetsförvaltning finns bred och lång erfarenhet. Företag och organisationer kan anlita Orinova för längre eller kortare uppdrag. Från dag ett, får Ni affärsmässig leverans och kompetens. Det kan vara allt från arbetsledning till tekniska tjänster. Att öka sitt driftnetto och direktavkastning är en självklar del i en förvaltnings vardag. Frågor som vi kan hjälpa till med kan då vara: