Förvaltning & Organisation

ORINOVA AB

Bolaget är ett konsultbolag som driver verksamhet inom två huvudområden.

Det är framför allt inom förvaltning och organisation, som vi fokuserar och levererar. Men områdena är breda och djupa och många gånger går utmaningarna hand i hand och korsvis.

Kontakta oss för en tidig diskussion om vilka behov ni ser i er organisation. Vi jobbar med såväl långa, som korta uppdrag.

Vad vi kan hjälpa till med?

Vad betyder Orinova?